Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Co nového na stepích

10.3.2003
Milovice [Občanské sdružení Mladá]
Autor: Miloš Malec

Úvodem je nutno uvést na pravou míru pojem step. Bezlesní travnatá území v bývalém vojenském prostoru Mladá u Milovic vznikly díky činnosti armád, nejedná se tedy o stepi v pravém slova smyslu. "Některé lokality mají ovšem k přirozené stepi velice blízko", vysvětluje předseda Občanského sdružení Mladá p. Matouš a doplňuje: "Přírodně hodnotnými územími nejsou jen oblasti bezlesí, ale i prosvětlené březové a dubové háje, vřesoviště a další lokality. Skoro 100 let zde byl vojenský prostor, nehospodařilo se tu běžným způsobem, nebyla zde užívána zemědělská chemie ani hnojiva. Zachoval se tu stav přírody teplé nížinné oblasti z počátku minulého století. Oblast se vyznačuje výskytem desítek chráněných živočichů a rostlin a obrovskou biodiverzitou".

Velké plány Škody-Auto

Centrální část bývalého vojenského prostoru velice zaujala společnost Škoda-Auto. Již několik let zde usiluje o výstavbu testovacího autodromu a o něco severněji bylo s podporou Škody-Auto zahájeno budování obřího golfového areálu. "Testovací autodrom znamená 420 ha oploceného a veřejnosti nepřístupného území, uvnitř se nachází spleť testovacích drah. Při výstavbě by mělo být vykáceno 60 ha lesa. Vzhledem k tomu, že autodrom má být vybudován na křižovatce tří místních komunikací, je nutné postavit obchvatové komunikace, což znamená další kácení lesa a další zábor půdy", vysvětluje člen Občanského sdružení Mladá Miloš Malec.

Kužvart souhlasil

Kužvartovo ministerstvo životního prostředí dalo výstavbě autodromu zelenou kladným stanoviskem v procesu hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). Souhlasné stanovisko vydalo za předpokladu splnění celé řady podmínek. Odborníci se však shodují, že dokumentace vlivů na životní prostředí byla uzpůsobena záměru vlivného investora.

Probíhá řízení o výjimkách - odborníci a ekologové s polygonem nesouhlasí

V současné době probíhá řízení o udělení výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů jednak na Ministerstvu životního prostředí, jednak na krajském úřadě Středočeského kraje.

Jednoznačně záporné stanovisko na MŽP podaly Občanské sdružení Mladá, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, sdružení Arnika, Společnost na ochranu motýlů a Česká společnost entomologická. Například ve vyjádření AOPK ČR se uvádí: "V současné době se jedná o plošně nejrozsáhlejší a z biologického hlediska nejcennější nížinné území v celých Čechách." ČSE hodnotí území jako "mozaiku velmi cenných a v Čechách ojedinělých biotopů s vysokou diverzitou vzájemně vztahově provázaných organizmů a s výskytem nadstandardně velkého množství chráněných druhů živočichů."

Výše uvedení účastníci řízení se dále shodují, že celá žádost Škody-Auto je po odborné stránce naprosto nevyhovující. Předseda Občanského sdružení Mladá p. Matouš k tomu uvádí: "Nacházíme podstatné rozpory s dokumentací EIA. Varianta stavby i hodnocené plochy se změnily a už neodpovídají řešení, které bylo hodnoceno v procesu EIA. Investor nevyužil všech dostupných biologických průzkumů, které mu byly známy a dokonce ani těch, které si nechal sám zpracovat. Žádost je zcela nekonkrétní, neřeší vůbec problematiku záchranných transferů živočichů, což bylo jednou z mnoha podmínek souhlasného stanoviska MŽP k EIA. V žádosti není uvedeno 7 z celkového počtu 16 kriticky ohrožených druhů". AOPK ČR hodnotí žádost Škody-Auto slovy: "Žádost o udělení výjimky obsahuje řadu pokroucených informací, polopravd, dezinformací a záměrně zavádějících informací, které navíc nejsou pro vlastní vyřízení žádosti z hlediska ochrany přírody vůbec podstatné."

MŽP vzhledem k výše uvedeným skutečnostem řízení přerušilo a vyzvalo investora k přepracování žádosti. Podobně ekologické organizace a odborníci hodnotí i žádost o výjimky podanou investorem na krajský úřad. Záporně se již vyjádřily Občanské sdružení Mladá, Společnost na ochranu motýlů a Česká společnost entomologická. Z neznámých důvodů si krajský úřad nevyžádal stanovisko AOPK. Účastníci řízení mimo jiné varují, že může dojít k likvidaci jediné lokality v celé ČR, kde žije chroustek Amphimallon ruficorne.

Co dále?

"Současná lokalita, na které firma Škoda-Auto tvrdošíjně lpí, je zcela nevyhovující nejen z hlediska ochrany přírody, ale i z hlediska občanského. Proti výstavbě autodromu v této oblasti se staví většina obcí regionu i veřejnost. Je nezbytné zahájit jednání o jiných méně konfliktních variantách záměru", uzavírá člen sdružení Mladá Miloš Malec.DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz