Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Každý z nás může nyní ovlivnit, jak budeme nakládat s odpadky v příštích 10 letech - avšak pouze do Štědrého dne

17. 12. 2002
Alena Mejstříková [Econnect] -


Již jen týden zbývá pro připomínkování Plánu odpadového hospodářství České republiky (POH) - klíčového vládního dokumentu, který ovlivní nakládání s odpady na příštích deset let. 24. prosince totiž končí lhůta, během níž může veřejnost poslat své připomínky a vyslovit se k tomu, zda mají vznikat nové spalovny odpadů či zda by měly být zavedeny recyklační služby pro každou domácnost.

Plán odpadového hospodářství, který zpracovává Ministerstvo životního prostředí, ovlivní nejen recyklaci, skládkování či pálení odpadu v každém českém městě, obci či kraji, ale také kvalitu recyklačních služeb v každé domácnosti, výši poplatků za popelnice, efektivní nakládání se surovinami v ekonomice nebo znečištění toxickými látkami.

Hnutí DUHA, které přípravu plánu dlouhodobě sleduje, připravilo návrh připomínek, které by měly být zapracovány do konečné podoby plánu. Je mezi nimi vyšší míra recyklace, lepší recyklační služby, zastavení výstavby nových spaloven a zastavení přibývání odpadu. Tyto připomínky lze použít, upravit, nebo poslat vlastní. Může je podat každý - soukromá osoba i organizace. Lhůta pro jejich odeslání končí 24. prosince.

4 připomínky Hnutí DUHA k Plánu odpadového hospodářství:

1. Návrh plánu obecně hovoří o zvyšování recyklace. Nezahrnuje však žádný konkrétní cíl. Srovnání s dalšími evropskými státy, včetně výsledků Německa či Rakouska, ukazuje, že padesátiprocentní míra recyklace na konci desetiletí je realistický záměr. Do Plánu odpadového hospodářství ČR by proto měl být zařazen cíl dosáhnout 50 % míry recyklace komunálních odpadů do konce roku 2010.

2. V plánu chybí konkrétní opatření, která by zamýšlené zvýšení míry recyklace umožnila. Hnutí DUHA navrhuje zařadit do plánu záměr dosáhnout do roku 2010 úplného pokrytí domácností pytlovým sběrem.

3. Výstavba nových spaloven je zbytečná a ekonomicky nevýhodná, provoz znehodnocuje kvalitní, recyklovatelné suroviny a zvyšuje toxické znečištění. Z toho vyplývá že nynější záměr MŽP, že "nebude podporována výstavba spaloven komunálního odpadu ze státních prostředků", je správný a patří mezi nejdůležitější pozitivní body návrhu. Ministerstvo by od tohoto záměru nemělo ustoupit.

4. Plán na více místech obecně požaduje prevenci vzniku odpadů. Podobně jako v případě recyklace ale chybí konkrétní cíl. Hnutí DUHA proto navrhuje doplnit do Plánu záměr snížit do roku 2010 produkci směsných komunálních odpadů o 60 % oproti množství z roku 2000.

Ministerstvo pověřilo organizaci REC - Regionální environmentální centrum, aby připomínkování řídila a shromažďovala názory veřejnosti. Na internetových stránkách REC je k dispozici kompletní znění poslední oficiální verze plánu, připomínkový formulář, další informace o plánu a průběh jeho přípravy.

Připomínky lze zasílat také přímo ze stránky Hnutí DUHA. Zde najdete informace a rady pro připomínkování Plánu.

27. a 28. listopadu proběhlo veřejné projednání plánu v Praze a Brně. Součástí bylo i připomínkování posouzení vlivu POH na životní prostředí - tzv. SEA, jehož přípravu koordinoval REC. Na stránkách MŽP lze najít stručný záznam z těchto projednání.

Po 30. prosinci má být konečný návrh POH předložen vládě. Schválený POH vyhlásí vláda České republiky svým nařízením. Závazná část řešení POH ČR je závazným podkladem pro rozhodování příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství. Alena Mejstříková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz