Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tiskové zprávy NNO

Vybrat8.4.2017 - Prague [Penta CZ s.r.o.]
Revoluční detektor čerstvosti masa FOODsniffer

P představením prvního a jediného detektoru čerstvosti masa - FOODsniffer.

Detektor čerstvosti masa FOODsniffer je zařízení, které Vám pomůže zjistit, jestli je vaše maso čerstvé, zda neohrožuje vaše zdraví, případně zda nezůstalo rozmrazené příliš dlouho. Toto mobilní zařízení během několika vteřin zjistí, zda je syrové maso, drůbež nebo ryba zkažené nebo se začíná kazit. Více v přiložené tiskové zprávě. Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj, sociální oblast, gender, občanský sektor, internet::
 

Vybrat24.11.2016 - PRAHA [Gender Studies]
Výsledky soutěže Firma roku: Rovné příležitosti 2016 diverzita na pracovišti

Již od roku 2004 realizuje Gender Studies, o. p. s. soutěž o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti. Jinak tomu nebylo ani letos, neboť téma rovných příležitostí pro ženy a muže považujeme v kontextu trhu práce, pracovního uplatnění, pracovních podmínek a kultury na pracovišti za jednu ze stěžejních konotací genderové problematiky, říká Helena Skálová, ředitelka Gender Studies, o. p. s. 

Celý text ::gender::
 

Vybrat11.10.2016 - PRAHA [Gender Studies, o.p.s.]
Stop kybernásilí na ženách a mužích

Stále větší část našeho života se odehrává v internetovém a telekomunikačním prostředí, internet, mobily, webové aplikace a sociální sítě se stávají nezbytnou součástí naší existence. Internet využíváme k práci, studiu i při trávení volného času. A jak ukazuje jeden z našich výzkumů (Gender a kybernásilí, 2014) netýká se tento fenomén pouze mládeže, zasahuje i do života generace střední a starší. „Prakticky každý, kdo je aktivní v internetovém prostředí, je reálně ohrožen kybernásilím“, říká genderová a informační specialistka Gender Studies, o.p.s. Michaela Svatošová.

Celý text ::gender::
 

Vybrat8.9.2016 -
Chraňme naše ženy: migrace, bezpečnost a maskulinita

V kontextu současné migrační vlny se nenápadně, ale jednoznačně klade důraz na posilování bezpečnostních složek státu a v poslední době zaznívají i apely na ozbrojování civilního obyvatelstva. NKC k tématu pořádá debatu v rámci Noci vědců a vědkyň. Celý text ::gender::
 

Vybrat20.7.2016 - PRAHA [NKC - gender a věda]
Vyhlášení Ceny Milady Paulové – nominujte české vědkyně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR vyhlašuje Cenu Milady Paulové v roce 2016 v oblasti zemědělských věd. Celý text ::gender::
 

Vybrat22.6.2016 - BRNO [Ratolest Brno]
Projekt „O dětech s dětmi“ Ratolesti Brno získal další podporu

V Brně probíhá již rok a půl projekt Sociálně aktivizačního programu (SAP) Ratolesti Brno s názvem O dětech s dětmi. Ten se zaměřuje na ochranu práv dětí a jejich bezpečného zapojování do rozhodovacích procesů, které se jich přímo dotýkají. Do této doby se do projektu zapojily téměř tři desítky klientů, se kterými sociální pracovnice intenzivně pracovaly a poskytly jim bez mála 800 kontaktů. Projekt, který získal navazující dotaci, tak bude pokračovat až do dubna 2017. Celý text ::sociální oblast, gender, lidská práva, občanský sektor::
 

Vybrat15.6.2016 - PRAHA [Gender Studies]
Tisková zpráva při příležitosti Dne rovnosti žen a mužů 19. 6. 2016

19. červen si již tradičně připomínáme jako Den rovnosti žen a mužů. Tento den upozorňujeme na přetrvávající nerovnosti a znevýhodňování žen i mužů na základě genderu. V Praze na Karlově náměstí bude u příležitosti MDR fungovat informační stánek Gender Studies, o. p. s. (v pátek 17. 6. u sochy Elišky Krásnohorské). Veřejnosti bude po celý den k dispozici bezplatné pracovněprávní poradenství zaměřené na problematiku návratů na trh práce po mateřské a/nebo rodičovské, právní nároky rodičů malých dětí v zaměstnání, možnosti a limity flexibilních pracovních forem, kyberšikanu či diskriminaci na základě věku a/nebo pohlaví. Celý text ::gender::
 

Vybrat27.5.2016 - PRAHA [proFem, o.p.s.]
1. 6. 2016 Konference na téma Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví

Zveme Vás na konferenci s mezinárodní účastí - Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví, která se koná pod záštitou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiřího Dienstbiera, ve středu 1.6.2016 v Lichtenštejnském paláci, U Sovových mlýnů 4/506, 118 00 Praha 1. Celý text ::sociální oblast, gender, lidská práva::
 

Vybrat19.5.2016 - BRNO [Ratolest Brno]
Projekt příležitost pro matky na ubytovnách je u konce

Projekt zajišťující sociální práci na ubytovnách s názvem Příležitost pro matky na ubytovnách je u svého konce. Jednalo se o pilotní projekt neziskové organizace Ratolest Brno, který byl unikátní zejména propojením svých dvou sociálních služeb. Cílil na zlepšení životní situace rodin v rámci spolupráce se Sociálně aktivizačním programem, s důrazem na individuální podporu jejich dětí díky Nízkoprahovému klubu Pavlač. Rok a půl trvající projekt nabídl prostor pro intenzivní práci se 43 rodiči a téměř 70 předškolními dětmi.
Celý text ::regionální rozvoj, sociální oblast, gender, lidská práva, občanský sektor::
 

Vybrat16.5.2016 - PRAHA [Gender Studies]
Vyhlášení nového ročníku soutěže Firma roku: Rovné příležitosti 2016 se zaměřením na diverzitu na pracovišti

Obecně prospěšná společnost Gender Studies realizuje soutěž o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti již od roku 2004 za účelem podpory, prosazování a zviditelnění tématu rovných příležitostí pro ženy a muže na pracovišti. V oblasti zaměstnávání a trhu práce se projevuje celá řada předsudků a znevýhodnění na základě pohlaví, které negativně dopadají na zaměstnance a zaměstnankyně a zaměstnavatelům často brání naplno využít potenciál různých zaměstnaneckých skupin. Celý text ::gender::
 

Vybrat12.5.2016 - PRAHA [Gender Studies]
Ekonomické dopady mateřství v Česku: Mateřstvím k trvalému znevýhodnění

Narození dítěte přináší každé ženě jednu z největších změn v jejím životě. A pro české ženy to platí dvojnásob: vedle nové mateřské role se porodem dostávají do zcela nové ekonomické situace, která řadu z nich poznamená na celý život. To je jeden z klíčových závěrů odborné konference, která dne 12. května proběhla na půdě CERGE-EI.

Celý text ::gender::
 

Vybrat25.4.2016 - PRAHA [http://www.genderaveda.cz/files/tiskova-zprava-vystava-zeny-v-nasi-vede.pdf]
4. výroční setkání Klubu NKC Přednáška Kateřiny Falk – vědkyně, co střílí do diamantů

Dne 4. května 2016 se uskuteční 4. výroční setkání Klubu NKC, jehož hlavním hostkou bude letos Kateřina Falk, PhD. Ve své přednášce inspirované formátem TED Talks, který představuje myšlenky, které stojí za rozšíření, se mimo jiné dozvíte, proč Kateřina Falk ráda střílí do diamantů, jak se rodí úspěšná vědkyně, jaké jsou praktické rady pro začínající vědkyně a vědce, jak si splnit sen na poli vědy a také třeba, zda existuje ve vědě zábava. Celý text ::gender::
 

Vybrat18.4.2016 - PRAHA
1. konference sexuologické práce s tělem

Dne 16. dubna 2016 se v Ústavní ulici 249 v Praze v prostorách Divadla Za Plotem (v areálu psychiatrické nemocnice v Bohnicích) konala 1. konference o sexuologické práci s tělem. Záměrem konference bylo seznámit laickou i odbornou veřejnost s nově vznikající profesí v ČR, která má zásadní vliv na boření tabu v oblasti sexuality a přispívá výrazně ke zvýšení kvality intimního života jedinců i párů. Zároveň pomáhá najít zdravý vědomý přístup ke svému tělu a řešit otázky navazování sociálních vztahů.
Celý text ::gender::
 

Vybrat4.4.2016 - PRAHA [Slovak Czech Women´s Fund]
Úspěšné ukončení projektu

Slovensko český ženský fond informuje o úspěšném ukončení projektu, který byl podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti. Celý text ::gender::
 

Vybrat30.3.2016 - PRAHA [Gender Studies]
Girls Day 2016

Historicky čtvrtý kariérní den pro dívky v České republice, tzv. Girls Day, proběhne ve čtvrtek 28. dubna 2016 v Praze a v Brně. Cílem akce je povzbudit zájem dívek o technické obory. Nedostatek žen v technických profesích a studijních oborech je dlouhodobým problémem, firmy je těžko shánějí a přicházejí tak o jejich potenciál. Ženám uniká příležitost uplatnění a seberealizace v těchto prestižních a pro společnost stále důležitějších oborech.  Dívky ze středních škol se letos podívají například na ČVUT nebo do firem Avast, Microsoft, MSD, Průmstav, Red Hat, Ricardo, T-Mobile či Vodafone. Girls Day probíhá ve stejnou dobu v mnoha zemích po celém světě, např. v Rakousku, Německu a USA, dohromady se ho účastní stovky tisíc dívek.

Celý text ::gender::
 

Vybrat21.3.2016 - PRAHA [Multikulturní centrum Praha, z.s.]
Prodavačky volno o státních svátcích chtějí, ukazuje výzkum

Zatímco ve sněmovně se o možnosti zakázat prodej v supermarketech ve dnech státních svátků stále diskutuje, podle čerstvého výzkumu by to samotné prodavačky uvítaly. Ženy pracující v obchodních řetězcích by stejně jako všichni ostatní zaměstnanci chtěly trávit svátky se svými rodinami či blízkými bez tlaku, že volné dny budou muset následně „napracovat“. Vyplývá to z aktuálního výzkumu Multikulturního centra Praha. Celý text ::sociální oblast, gender::
 

Vybrat1.3.2016 - PRAHA [INEX - SDA]
Nové vize projektu Fotbalu pro rozvoj

Víkendové setkání partnerských organizací, české organizace INEX - SDA, se švýcarskou organizací Sport - the Brige přineslo nový koncept tohoto projektu. V budoucnu by totiž měla současná kampaň nabrat nové podoby, kdy se jednotlivé regiony a organizace zapojí do celoroční ligy. Celý text ::regionální rozvoj, sociální oblast, gender, lidská práva, občanský sektor::
 

Vybrat23.2.2016 - PRAHA [NKC - gender a věda]
Kniha Hledání dynamické rovnováhy, tři generace výzkumnic na VŠCHT Praha pokřtěna

V galerii Národní technické knihovny v Praze Dejvicích byla slavnostně představena a pokřtěna kniha autorek Hany Víznerové a Blanky Nyklové z Národního kontaktního centra gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Celý text ::gender::
 

Vybrat3.2.2016 - PRAHA [NKC - gender a věda]
Křest knihy Hledání dynamické rovnováhy: tři generace výzkumnic na VŠCHT Praha

Národní kontaktní centrum – gender a věda SOÚ AV ČR společně s VŠCHT Praha vás srdečně zvou na křest knihy Hany Víznerové a Blanky Nyklové Hledání dynamické rovnováhy: tři generace výzkumnic na VŠCHT Praha. Kniha obsahující dvacet rozhovorů s vědkyněmi a pedagožkami z VŠCHT Praha představuje pracovní a životní dráhy tří generací výzkumnic působících v různých vědních oborech a disciplínách. Výpovědi ukazují, jak rozmanité mohou být profesní dráhy žen ve vědě, a také na to, jak významně se do individuálních kariér promítají společenské, politické i institucionální okolnosti. Celý text ::gender::
 

Vybrat26.11.2015 - PRAHA [CARE ČR]
70 let měníme životy – CARE slaví kulaté jubileum

Pobočky organizace CARE po celém světě si připomínají svou bohatou historii a upozorňují na humanitární výzvy dneška. Celý text ::gender::
 

stránka   Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 30 | Další

Nenašli jste tiskovou zprávu? Vyhledejte jí v archívu tiskových zpráv!

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz