Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Názory, komentáře, publicistika

Vybrat28. 10. 2009 - Otevřený dopis prezidentu republiky ve věci oddalování podpisu Lisabonské smlouvy

Václav Němec
Přední čeští akademici a umělci podepisují otevřený dopis kritizující obstrukční postup Václava Klause při ratifikaci Lisabonské smlouvy. Považují jeho obstrukce v závěrečné fázi ratifikačního procesu Lisabonské smlouvy za nepřijatelné, ústavně nekonformní a nesolidní vůči partnerským zemím EU.
 

Vybrat13. 10. 2009 - Protikorupční výzva vládě ČR

Tomáš Kramár & David Ondráčka
Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, dovolte, abychom se na Vás obrátili jménem Oživení, o.s. a Transparency International – Česká republika, o.p.s. s návrhem několika protikorupčních opatření, která by vláda mohla realizovat do předpokládaného ukončení svého mandátu v roce 2010. Tento společný návrh nevládních organizací, které se dlouhodobě zabývají potíráním korupce ve veřejné správě, obsahuje šest vybraných prioritních bodů protikorupční politiky.
 

Vybrat17. 9. 2009 - Na ježky je ještě brzy!

David Zítek, ČSOP - Zvíře v nouzi
Již od konce prázdnin začínají být záchranné stanice pro handicapované živočichy zahlceny telefonáty, co s nalezeným malým ježkem. Naše odpověď zní: NIC. V této době ježčata do stanic vůbec nepatří! Jsou-li zdravá, stačí se do zimy pořádně vykrmit sama.
 

Vybrat27. 7. 2009 - Rozvoj území v teorii a praxi

Miroslav Patrik, Děti Země
Úřednická vláda schválila Politiku územního rozvoje, která má jednak chránit vymezené plochy a koridory pro další výstavbu a jednak zajistit rovnoměrný udržitelný rozvoj různých oblastí státu. Na první pohled se zdá, že se politicko-stavební lobby nepodařilo jednoznačně prosadit všechny své bohulibé záměry pro další betonování české krajiny, neboť řada sporných dopravních staveb má nejméně dvě řešení, z nichž se ještě může dále za účasti veřejnosti vybírat ve prospěch přírody a životního prostředí.
 

Vybrat20. 7. 2009 - Výzva politickým stranám kandidujícím do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Štěpán Rattay, Oživení
Vážené vedení strany, věříme, že stejně jako většina české veřejnosti považujete i Vy korupci v naší zemi za závažný společenský problém, který destabilizuje demokratický chod našeho státu a významně snižuje efektivitu hospodaření s veřejnými prostředky.
 

Vybrat29. 6. 2009 - Jarní koncertní cyklus festivalu Stimul zaútočil hlukovými improvizacemi

Tomáš Tetiva, Econnect
Letošní jarní kolekce festivalových koncertů Stimulu měla jeden společný jmenovatel. Noise, neboli hlukové postupy využívané v hudbě. Od závratné divoké jízdy s japonským hlukovým one man projektem Merzbow přes psychedelický noisepunk Butthole Surfers až po neopohanský rituál experimentálních metalistů Sunn O))).
 

Vybrat30. 5. 2009 - Prohlášení organizátorů festivalu Queer Pride v Táboře k nezákonným požadavkům městského úřadu v Táboře

Petra Podlahová & Eva Kubešová , Queer Pride Parade
Prohlášení organizačního výboru průvodu a festivalu Queer Pride v Táboře k nezákonným požadavkům městského úřadu v Táboře v souvislosti s přípravou shromáždění občanů na oslavu queer komunity a základních lidských práv.
 

Vybrat28. 5. 2009 - Vajíčkový názor

Stanislav Penc, Spolek přátel koz
Docela mě pobavilo, že se již na několika místech naší republiky dostal jeden z nejarogantnějších pohrobků minulého režimu dále škodící České republice do kontaktu s někým, kdo nesouhlasí s jeho pojetím politiky a dává mu to jasně najevo. Jde o Jiřího Paroubka, toho, kdo bez jakýchkoliv problémů a obav o zdraví nebo slušné chování zřejmě nařídil
a poté schvaloval zásah proti účastníkům tanečního setkání Czechtek 2005. Při tomto nesmyslném zásahu bylo zraněno několik desítek osob a nemístným obhajováním oprávněnosti a přiměřenosti zásahu změnila dost velká část mladé generace názor na právní stát a fungování demokracie jako celku.
 

Vybrat20. 5. 2009 - Manifest iniciativy Za Česko kulturní

Za Česko kulturní, Za Česko kulturní
Milí přátelé, vážení kolegové! Patrně jste zaznamenali letošní zkrácení dotací ministerstva kultury určených tzv. živé kultuře v průměru o 35 procent. Tento neodůvodněný krok už tak malých částek silně, v mnoha případech likvidačně zasáhl všechny obory živé kultury. Nastalá akutní situace je ovšem jen jedním z projevů dlouholeté devastační kulturní politiky v České republice. Po mnoha zkušenostech jsme došli k názoru, že je nejvyšší čas se spojit a vytrvale prosazovat konkrétní požadavky.
 

Vybrat15. 5. 2009 - Otevřený dopis pražskému magistrátu - Zastavte rušení přechodů pro chodce!

Jarmila Johnová, Pražské matky
Vážený pane náměstku, v nedávné době jsme zaznamenali zrušení několika přechodů pro chodce v Praze. Již dříve přitom naše sdružení opakovaně vyjádřila obavy ze zhoršování podmínek pro pěší dopravu i nesouhlas s rušením přechodů bez jakékoli náhrady. Předpokládáme, že se jedná o snahu vyhovět nátlaku ministerstva dopravy, jež požaduje uvést všechny stávající přechody pro chodce do stavu, který by odpovídal předpisům. Cestu pouhého rušení přechodů bez jakékoli snahy o kompenzaci však považujeme za zásadní ohrožení bezpečnosti chodců (z nichž nejohroženější jsou děti a osoby s omezenými možnostmi pohybu a orientace) a zhoršení podmínek pro pěší dopravu vůbec.
 

Vybrat7. 5. 2009 - Klimatické změny ohrožují nejchudší

Elise Fordová, ředitelka evropské kanceláře Oxfam International & Petr Patočka, analytik Glopolis
Než se hrdinovi filmu Milionář z chatrče Jamalu Malikovi podaří vyhrát v televizní soutěži a být se svou milovanou, musí překonat mnoho útrap. Vyrůstá v mumbajském slumu zmítaném náboženským násilím, bez rodičů, na hromadě odpadků a neunikne ani gangsterům. Film však vůbec nemluví o jiném rostoucím nebezpečí, které hrozí Jamalovi a jemu podobným lidem, a tím je počasí.
 

Vybrat27. 4. 2009 - Otevřený dopis poslancům - Zachraňme stromy!

Martin Skalský, Arnika
Vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, která je Vám předkládána k projednání jako tisk č. 632, je důležitým dokumentem pro zachování kvalitního životního prostředí v České republice. Stávající norma je stará 17 let a neodpovídá stále stoupajícímu tlaku na životní prostředí. Cílem novely je - kromě řešení infringementu (nesouladu s evropskou legislativou) a zrušení udělování výjimek vládou - také předejít bezdůvodnému kácení alejí podél silnic a železničních tratí. Aleje se už nemají kácet plošně na základě pouhého ohlášení. Rozhodování by mělo probíhat ve standardním správním řízení, kde lze, na rozdíl od stávajícího stavu, stanovit náhradní výsadbu.
 

stránka   Předchozí | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 28 | Další

Z webové dílny Ecn

1 2 3 4 5
  1. media4us.cz
  2. ekolist.cz
  3. biofarma.cz
  4. www.amelie-os.cz
  5. romea.cz

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Press servis

Snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií.
Využijte internetovou službu Econnectu pro Vás.
http://press-servis.ecn.cz/

Press Service - snadné zasílání tiskových zpráv

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz