Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Názory, komentáře, publicistika

Vybrat21. 3. 2005 - Mějme krásná brownfields

Halina Adámková, Zpravodaj pro místní Agendy 21
Ze schválené Strategie udržitelného rozvoje České republiky vyplývá, že se v oblasti územního plánování mají přednostně využívat opuštěné, již dříve využívané plochy - brownfields. Znovuvyužití těchto mnohdy velice strategických ploch může zcela změnit vzhled obcí a měst. V následujících řádcích bychom vám chtěli tuto problematiku blíže nastínit tak, aby tato území mohla opět krášlit naše města, obce a krajinu.
 

Vybrat3. 3. 2005 - Mýty o účasti veřejnosti

Vítězslav Dohnal, Parlamentní zpravodaj
Mezinárodní společenství uznává, že ochrana životního prostředí je nezbytná pro ochranu základních lidských práv. Proto musí mít občané i nevládní organizace právo účastnit se rozhodování a musí mít možnost podávat žaloby. V Česku je diskuse o účasti veřejnosti předmětem mnoha mýtů, podle nichž veřejnost řízení bezúčelně komplikuje. Bližší rozbor ukazuje, že mnohdy je potřeba původce problémů hledat jinde.
 

Vybrat18. 2. 2005 - V České republice o azyl raději nežádat

Pavla Burdová Hradečná
V těchto dnech je projednávána novela zákona o azylu. Pavla Burdová Hradečná z Poradny pro uprchlíky poukazuje na zhoršení právního postavení uprchlíků, které přináší. Novela především ruší možnost kasační stížnost proti rozhodnutí krajských soudů k Nejvyššímu správnímu soudu, aniž by se například posílil soudní přezkum negativních rozhodnutí ministerstva vnitra ve druhé instanci azylového řízení. Současný nedostatečný soudní přezkum rozhodnutí správního orgánu je tak ještě dále omezen. I tak je podle Poradny pro uprchlíky možné vysvětlit nízký počet udělených azylů v České republice.
 

Vybrat28. 1. 2005 - Fair trade je normální

Jiří Silný
Partnerský obchod představuje reálnou alternativu k obchodu tzv. volnému, který zpravidla zvýhodňuje obchodníky, spekulanty, bohaté a silné na úkor producentů, spotřebitelů a přírody.
 

Vybrat20. 1. 2005 - Moje zvláštní vánoce: Netradiční vánoce ve squatu

Jiří Silný
Pár dní před vánoci jsem dostal elektronickou poštou pozvání ke štědrovečernímu ohni v Lakomě. Lakoma je malá vesnice na okraji Chotěbuzi v německé Lužici a svým osudem se podobá severočeským Libkovicím. Už řadu let jsou domy prázdné, pozemky pod nátlakem vykoupené a ke katastru vesnice se neúprosně blíží kolečkové rypadlo velkého povrchového dolu. Nejde ale jen o pár starých stavení. Zároveň má být zničena rozsáhlá chráněná oblast zahrnující unikátní soustavu 25 rybníků, kde jsem například při božíhodové procházce poprvé v životě viděl orla říčního. Dřív měl takové ničení krajiny a kulturních hodnot ve své režii všemocný totalitní stát, dnes jsou to téměř stejně všemocné soukromé firmy, v lužickém případě švédský koncern Wattenfall.
 

Vybrat20. 1. 2005 - K novele azylového zákona: jak omezit žadatele o azyl co nejvíce

Pavla Burdová Hradečná, Migrace online
Poradna pro uprchlíky se kriticky vyjadřuje ke způsobu harmonizace českého azylového práva s právem Evropské unie u novely azylového zákona, kterou na své 39. schůzi schválila Poslanecká sněmovna. Pavla Burdová Hradečná, právnička této organizace, si všímá především dvou bodů. První se týká omezování svobody až na dobu šesti měsíců u žadatelů o azyl, jejichž žádosti mají podle Dublinského nařízení být posuzovány jiným státem Evropské unie než je Česká republika. Až do doby jejich předání jinému státu nebudou smět tito lidé opustit přijímací nebo pobytové středisko. Dále je v komentáři k novele upozorněno na omezení svobody pohybu u žadatelů o azyl v souvislosti se zavedením územního omezení víza. Zde se Česká republika inspirovala německým zákonem.
 

Vybrat14. 1. 2005 - S azylanty je problém…

Vladislav Günter, Migrace online
Vladislav Günter z Centra pro integraci cizinců komentuje průběh semináře o důsledcích nového zákona o zaměstnanosti pro cizince, který pro nevládní a vládní organizace uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí 11. ledna 2005.
 

Vybrat4. 1. 2005 - Horší než za Rakouska-Uherska? Příprava nového občanského zákoníku budí rozpaky i obavy

Konec konců, Josef Štogr, Milena Černá, Jiří Bárta, Časopis Konec konců
Práce na novém občanském zákoníku pokračují sice podle plánu, ale tím, co proniklo na veřejnost, nejsou občanské organizace a spolky příliš nadšeny. Podle některých měly spolky víc volnosti dokonce i za Rakouska-Uherska. Díky tomu se mohly zformovat zárodky iniciativ, které vedly ke vzniku Československé republiky. V občanském zákoníku z roku 1867 se spolkům věnoval jen jeden paragraf - dvě věty, totiž v podstatě, že „dovoleno jest zřizovat spolky“. Nový občanský zákoník má prý socialistické prvky a zvyšuje dozor nad občanskou společností. V následujícím textu přinášíme rozhovor s JUDr. Ivo Telcem z Právnické fakulty Masarykovy university v Brně, který je členem čtyřčlenné komise pracující na zákoníku. Vedle toho zde najdete také tři texty zástupců či konzultantů neziskových organizací (Josefa Štogra, Mileny Černé a Jiřího Bárty), kteří se k zákoníku - jeho smyslu, významu i současné vznikající podobě vyjadřují.
 

Vybrat8. 12. 2004 - Jak podezřelí jsou cizinci z tzv. třetích zemí? Analýza vybraných aspektů nového zákona o zaměstnanosti

Marek Čaněk, Migrace online
Nový zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., který platí od 1. října 2004, přinesl řadu změn do zaměstnávání cizinců v České republice, přinesl také některým cizincům nejistotu ohledně jejich existence a dalšího setrvání v České republice. Ve zkratce je možné o zákonu uvést, že zaměstnávání cizinců je v zákoně přehledněji upravené. Byl zaveden institut prodlužování povolení k zaměstnání, „euroobčané“ nejsou považováni za cizince a úřady práce mají širší kontrolní pravomoci. Následující text se zabývá jednou konkrétní a problematickou otázkou, a to důsledky zákona pro situaci společníků obchodních společností, členů družstev nebo členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev.
 

Vybrat27. 10. 2004 - Stává se Amerika fašistickým státem?

Anis Shivani, Adbusters
Protože velká média se touto otázkou vůbec nezabývají, analýza toho, kam směřujeme a co jsme udělali špatně, obyčejně bývá chybná. Průzkum nekalé a zločinné strategie, kterou fašistické režimy provádí, aby zlegalizovaly svojí agendu a zrychlily úroveň změn ve svůj prospěch, se odmítá jako záliba v „konspiračních teoriích“. Pokud neslušné slovo (f-word) konečně vyslovíme, pozorovatelé nás rychle upozorní na zjevné nepodobnosti s předchozími variantami fašismu. Američtí spisovatelé se opovažují nemluvit pravdu.
 

Vybrat15. 10. 2004 - Lidská práva pro občany a soudce?

Ferdinand Němec
Se zaujetím, ale i rozpaky sledujeme zvolna se rozbíhající diskusi na téma „Je v souladu s ústavními principy klást ještě po jejich jmenování na soudce nějaké nároky a je možné nějak změnit jejich současné postavení ve společnosti?“. Slyšeli jsme nejprve vyjádření v tom smyslu, že se něco podobného chystá, vzápětí ale následoval přímo příval reakcí z úst čelných představitelů soudcovského stavu a ani jeden z nich nepřipustil, že by mohlo být současné uspořádání problematické, či dokonce špatné.
 

Vybrat30. 9. 2004 - Bída postkomunismu aneb nesnesitelná lehkost zapomínání

Lubor Kysučan
Jedna z příčin životnosti liberální demokracie jako politického systému spočívá v tom, že dovede spojit etické a humanitní ideály s rezignovaným a chápajícím uznáním reálné nedokonalosti lidské povahy a lidské společnosti. Z tohoto hlediska nás nemůže překvapit, že i v demokratických společnostech se nejednou můžeme setkat s odpudivými projevy lidského, respektive nelidského chování, jaké bychom spíše očekávali v nevábné diktatuře...
 

stránka   Předchozí | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 9 | Další

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Tipy Econnectu pro oblast Lidská práva

Lidská práva v katalogu odkazů občanské společnosti KORMIDLO.cz
Infoservis společnosti Člověk v tísni
Infoservis
Migrace on line - vše o mezinárodní migraci
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz