Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Vybrat26. 9. 2003 - Staráte se o blízké a nevíte si rady? Pomoc najdete i na internetu

-foto-
PRAHA [Econnect] - Pečují o staré rodiče, dlouhodobě nemocnou kamarádku, postiženého partnera, nemohoucího známého: nepovažují sami sebe za pečovatele, ale ve skutečnosti jimi jsou a často potřebují podporu – jak vzájemnou, tak odbornou. Právě neprofesionálním pečujícím lidem je určen nový portál www.pecujici.cz. Ten nabízí poradnu, příručky ke stažení i přehled zajímavých publikací, důležité informace pomůže najít slovníček pojmů, nechybí ani kalendář akcí a diskusní fórum. Celý text ::internet, sociální oblast::
 

Vybrat24. 9. 2003 - Vítězné Téma Econnectu pro rok 2004

PRAHA [Econnect] - V souvislosti s vyhlášením výzvy „Hledáme téma Econnectu pro rok 2004“ se v uplynulých týdnech sešlo 19 témat navržených nejrůznějšími organizacemi i jednotlivci. Pětičlenná komise následně vybrala dvě témata, o kterých bylo možno hlasovat on-line přímo na webu Econnectu. Vítězně z tohoto hlasování vyšlo téma „Odpovědnost nadnárodních korporací“ navržené Ekologickým právním servisem (EPS). Celý text ::životní prostředí, internet, občanský sektor::
 

Vybrat23. 9. 2003 - Protest proti zavedení softwarových patentů v EU

-No ePatents logo-
PRAHA [Econnect] - Na půdě Evropského parlamentu je v současné době projednáván návrh direktivy jejíž součástí je i legalizace tzv. softwarových patentů. Ty však představují vážnou hrozbu pro otevřený software jakým je například operační systém Linux. Proti této možnosti upevňující monopolní postavení nadnárodních firem a výrazně omezující konkurenci na trhu software, přístup k informacím a dostupnost počítačových programů protestují zástupci vývojářů, malých softwarových firem i občanského sektoru. Celý text ::internet, životní prostředí::
 

Vybrat10. 9. 2003 - Návrh zákona o službách informační společnosti přístupný k veřejné diskusi

Praha [Ministerstvo informatiky] - Ministerstvo informatiky předkládá k veřejné diskusi návrh zákona o službách informační společnosti. Uvedený návrh v plném rozsahu transponuje do českého právního řádu ustanovení Směrnice č. 2000/31/ES o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu ("směrnice o elektronickém obchodu"). Návrh zákona můžete připomínkovat do 19. září na stránce ministerstva informatiky. Celý text ::internet, občanský sektor::
 

Vybrat10. 9. 2003 - Nové číslo Romano voďi: o Romech v Evropě, romských muzikantech i nejnovějších událostech

- Romano voďi -
PRAHA [Romea / Econnect] - Nové, tentokrát rozšířené trojčíslo připravila redakce romského čassopisu Romano voďi. Aktuální vydání měsíčníku vyšlo na konci srpna a jeho hlavním tématem je mezinárodní konference o postavení Romů ve střední a východní Evropě, která proběhla na přelomu června a července tohoto roku v Budapešti. „Kolaps životních podmínek Romů v bývalých socialistických zemích nemá v jejich historii obdoby,“ citují autoři článku Osud nejzranitelnější menšiny v Evropě studii, kterou pro konferenci nechala připravit skupina amerických vědců. Celý text ::internet, lidská práva, občanský sektor, sociální oblast::
 

Vybrat8. 9. 2003 - Feminismy na internetu

PRAHA [Econnect] - Začátkem září byla oficiálně uvedena do provozu nová verze internetového portálu www.feminismus.cz, který spravuje pražská obecně prospěšná společnost Gender studies. V Česku představuje web feminismus.cz nejrozsáhlejší projekt informující o široké problematice feminismů, gender studies a dalších tématech souvisejících s rovnými příležitostmi žen a mužů v naší společnosti. Celý text ::gender, internet, lidská práva::
 

Vybrat7. 8. 2003 - Fair trade se zabydluje na českém internetu

-fairtrade výrobky (foto: The Fairtrade Foundation)-
BRNO [Econnect] - Máte rádi čokoládu, banány nebo třeba kávu, ale máte obavu, abyste jejich koupí nepodpořili zneužívání dětské práce nebo bezohledné drancování přírody? Řešením je vyhledávat produkty fair trade – spravedlivého obchodu. Ten české veřejnosti představuje nový a zatím ojedinělý webový projekt na adrese www.fairtrade.zde.cz. "Stránky jsou první svého druhu na českém internetu. Kdo nečte německy nebo anglicky, neměl zatím možnost o fair trade získat informace. Proto jsme web vytvořili," vysvětluje Šárka Špačková, jedna z iniciátorek projektu. Celý text ::životní prostředí, sociální oblast, lidská práva, internet::
 

Vybrat5. 8. 2003 - Novinka na webu - česko-německý větrný informační server

-foto-
ČESKÉ BUDĚJOVICE [Calla/ Econnect] - Zájemci o informace z oboru větrné energetiky mohou začít využívat nový odborný internetový server - www.vetrnyserver.cz. Naleznou na něm dvojjazyčné česko-německé stránky s aktuálními zprávami a články z oblasti energetického využití větru. Důraz je kladen na zkušenosti z německé strany, které je možné uplatnit v České republice. Server chce také předkládat německy hovořící veřejnosti informace z dění na české větrné scéně. Na provozu serveru se podílí Sdružení Calla a organizace Ökologische Beratung Deutschland/Tschechien (Německo-české ekologické poradenství). Celý text ::internet, životní prostředí::
 

Vybrat24. 7. 2003 - Web plný bariér je jako budova s dveřmi bez čísel a vizitek

- [Blind Friendly Web - www.blindfriendly.cz] -
BRNO [Econnect] - Bezbariérovým prostředím, pokusíme-li si jej představit, je prostředí bez zbytečných schodů a stupňů, s dostatečně širokými vchody, mírnými nájezdy, s nenápadnými orientačními hmatovými či akustickými prvky bez neoznačených překážek... Jaké se ale mohou objevit bariéry v prostředí Internetu? "Nejčastějším a zásadním prohřeškem proti přístupnosti nevidomým uživatelům jsou chybějící alternativní popisky grafických prvků, a to i tehdy, jsou-li určeny k navigaci na stránkách. Velkým problémem je menu - systém nabídek, který vůbec není dostupný z klávesnice počítače," říká Hana Bubeníčková z Metodického centra informatiky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). Celý text ::internet, občanský sektor, sociální oblast::
 

Vybrat11. 7. 2003 - Guerillagirls.org - boj proti diskriminaci prostřednictvím webu

PRAHA [Econnect] - Internetové stránky americké aktivistické skupiny Guerilla girls - www.guerillagirls.org - mohou sloužit jako dobrý příklad toho, jak promítnout do webu stěžejní filosofii a témata aktivistické práce. Boj proti diskriminaci na základě pohlaví či barvy pleti v politice, umění, filmovém průmyslu a kultuře obecně je základním cílem skupiny amerických umělkyň Guerilla Girls a jejich web tyto skutečnosti reflektuje. Celý text ::gender, internet::
 

Vybrat10. 7. 2003 - Historie aktivistické skupiny Guerilla girls

-foto-
PRAHA [Econnect] - V roce 1985 byla v Museu moderniho umění v New Yorku uvedena výstava pod názvem „Mezinárodní přehlídka malby a skulptury". Kurátorem výstavy byl Kynaston McShine, který tvrdil, že výstava představuje pouze nejvýznamnější světové umělce současnosti. Výstava zahrnovala celkem 169 umělců, z nichž pouze 13 bylo žen. Mezi umělci nebyl ani jeden, který by reprezentoval kulturu odlišnou od evropské či euroamerické. Celý text ::internet, kultura::
 

Vybrat9. 7. 2003 - Neziskovky.cz jsou zdrojem informací pro neziskové organizace

-foto-
PRAHA [Econnect] - Neziskovky.cz jsou internetovými stránkami Informačního centra neziskových organizací, o.p.s. (ICN). V rámci soutěže "Být vidět" vyhlašované o.s. Agnes se umístili na druhém místě v kategorii Nejlepší webové stránky. Econnect jako mediální partner soutěže přináší jejich recenzi. Celý text ::internet, občanský sektor::
 

Vybrat7. 7. 2003 - Infoposel – informace pro zdravotně postižené účelně a přehledně

-Logo Infoposel.cz-
PRAHA [Econnect] - V rámci soutěže "Být vidět" vyhlašované občanským sdružením Agnes se v kategorii Nejlepší webová stránka umistili na třetím místě stránky NADATIO SAMARITANUS – sdružení Samaritán s názvem Infoposel.cz nabízející informační služby pro zdravotně postižené. Econnect jako mediální partner projektu přináší recenzi těchto stránek. Celý text ::internet, občanský sektor, sociální oblast::
 

Vybrat3. 7. 2003 - Novinky z Econnectu

-foto-
PRAHA [Econnect] - Econnect v červnu zveřejnil řadu novinek. Především se jedná o zprovoznění nové služby zasílání novinek e-mailem, která zájemcům umožní být průběžně informován o novinkách zveřejněných na stránkách Econnectu. V rámci Informačního servisu pro NNO nno.ecn.cz pak byl zřízen nový diskusní mailinglist věnovaný problematice firemního a individuálního dárcovství. Celý text ::občanský sektor, internet::
 

Vybrat3. 7. 2003 - Hra o Zemi vyhrála

-Logo Hra o Zemi-
PRAHA [Econnect] - Econnect jako mediální partner soutěže "Být vidět" pořádané občanským sdružením Agnes připravil recenzi vítězného webu z kategorie "Nejlepší webové stránky NNO", kterými se staly stránky kampaně Hra o zemi realizované ve spolupráci Zeleného kruhu a Econnectu. Recenze webových stránek na druhém a třetím místě budou následovat stejně jako recenze tří vítězných výročních zpráv. Celý text ::internet, občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat2. 7. 2003 - Radio Praha nabízí nový design internetových stránek s romskou tématikou

-nová podoba stránek www.romove.cz-
PRAHA [Radio Praha] - Zahraniční vysílání Českého rozhlasu představilo novou podobu internetových stránek zaměřených na romskou menšinu v České republice. Jejich cílem je především seznámit většinovou populaci i zájemce ze zahraničí se životem Romů u nás. Vznikly už v roce 1997 a byly jedny z prvních, které se v Česku věnovaly výhradně Romům. Jaký byl impuls k jejich vzniku - to byla první otázka Zdeňky Kuchyňové pro vedoucí internetového týmu Jitku Podzimkovou. Celý text ::internet, sociální oblast::
 

Vybrat24. 6. 2003 - Projekt Leonardo dává větší šance neslyšícím

-foto-
PRAHA [Můžeš] - Projekt Leonardo je celoživotní vzdělávací program neslyšících sledující lepší uplatnění na trhu práce. Je grantovaný Evropskou unií v rámci vzdělávacího programu Leonardo da Vinci. Jde o evropský program, který podporuje kvalitu, inovace a evropskou dimenzi odborného vzdělávání, politiku celoživotního vzdělávání. Je do něj zapojeno patnáct zemí EU – Norsko, Lichtenštejnsko, Island, přidružené země střední a východní Evropy (Česká republika, Slovenská republika, Polsko Bulharsko, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovinsko), Kypr a Malta Národní vzdělávací fond a její Národní agentura programu Leonardo da Vinci poskytuje v ČR poradenský servis pro úspěšnou realizaci projektu „Internet pro neslyšící“. Celý text ::internet, sociální oblast::
 

Vybrat20. 6. 2003 - Greenpeace vyhráli fotoaparát

PRAHA [Econnect/Agnes] - Nejlepší webové stránky, Nejlepší výroční zpráva a Náš příběh jsou tři kategorie, ve kterých soutěžily neziskové organizace v rámci soutěže "Být vidět", pořádané občanským sdružením AGNES. Výsledky byly vyhlášeny ve čtvrtek 19. června 2003 v rámci Trhu neziskových organizací, který pořádalo Studentské fórum 2000 pod záštitou Václava Havla a primátora hlavního města Prahy Pavla Béma. Celý text ::internet, občanský sektor::
 

Vybrat29. 5. 2003 - Česká mutace francouzského časopisu "Le monde diplomatique"

-foto-
PRAHA [vulgo.net] - Internetová revue Vulgo.net, která se specializuje obecně na kulturu a která vyniká zejména okruhem autorů a multijazykovým zaměřením od 15. května otevírá novou rubriku - „českou mutaci francouzského časopisu Le Monde diplomatique“. Vulgonet věnovaný literatuře, filosofickým úvahám a polemikám tak na základě exklusivní smlouvy s francouzským listem doplní elektronická varianta Le Monde diplomatique v českém jazyce. Celý text ::internet, kultura::
 

Vybrat20. 5. 2003 - Romské rádio láká novými stránkami

-Radio Rota-
PRAHA [Econnect] - Internetové rádio Rota, první romské rádio tohoto druhu u nás, si zvyká na nový kabát. Na stránkách www.radiorota.cz patřících rádiu, které zahájilo vysílání v listopadu loňského roku, nyní návštěvníci najdou přehlednější a přitom obsahově bohatší informační protál. "Novinkou je sekce hudba, v níž návštěvníci naleznou dvacetiminutové hudební proudy z oblasti romské tradiční hudby, romské moderní hudby nebo třeba etnohudby," upozorňuje na jednu z proměn webmaster stránek Jakub Daníček. Celý text ::sociální oblast, lidská práva, internet, kultura::
 

stránka   Předchozí | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 11 | Další

Z webové dílny Ecn

1 2 3 4 5
  1. media4us.cz
  2. ekolist.cz
  3. biofarma.cz
  4. www.amelie-os.cz
  5. romea.cz

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Internetové tipy Econnectu

Blind Friendly Web: přehled stránek přátelských k nevidomým uživatelům.
Internet proti rasismu
IT právo: informační server o internetovém a počítačovém právu
Itrain-online: portál školících materiálů v oblasti využití internetových technologií v občanském sektoru
Rapid Response Network: asistence s mirrorováním ohrožených stránek

PODPOŘTE Econnect

Myslíte si, že je naše práce užitečná? Dejte o nás vědět a umístěte na své stránky ZPRÁVY z Econnectu, nebo BANNER či IKONU Econnectu.
Více v sekci o Econnectu
Econnect - portál občanského sektoru

Informační partneři Zpravodajství ECN

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz